MSC TECHNOLEG BWYD AR GYFER DIWYDIANT

Mae’r rhaglen hon ar gyfer y staff presennol a darpar staff technegol ac NPD (Datblygu Cynhyrchion Newydd), technolegwyr a staff Sicrwydd Ansawdd sy’n gweithio yn y diwydiant. Mae’n cynnig y potensial i’r cyfranogion gael ychwanegu at eu gwybodaeth ac i ddatblygu’r sgiliau hanfodol a fydd yn eu galluogi i symud i’r meysydd hynny lle y byddant am ddewis gyrfa, p’un ai y bydd hynny drwy symud ymlaen o fewn cwmni mwy o faint neu drwy gynnig y gwelliant a fydd ei wir angen ar gwmnïau llai ar gyfer dyfodol sicr a llwyddiannus.

 

Tystysgrif i Raddedigion / Diploma i Raddedigion MSc Technoleg Bwyd ar gyfer Diwydiant